AKTIVITETET E FUNDIT

KLINIKA
JURIDIKE


Klinika ligjore do të ju ofrojë studentëve të drejtësisë mundësinë për të ndihmuar avokatët e OAK-së në përfaqësimin pro bono të pandehurve të cilët nuk kanë mundësi ekonomike.

home_interactive_counter_1
14

Studentë


home_interactive_counter_2
5

Avokatë

REGJISTROHU PËR INFORMATA

Regjistrohuni në listën e kontakteve për të qenë të informuar rreth aktiviteteve të programit Kërko Drejtësi.

""
1
Previous
Next